MY MENU

ตู้กรองน้ำดื่ม เย็น/ร้อน ต่อตรงท่อประปา (กรองในตัว)

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : WP‐2200UF

• โครงสร้างใช้พลาสติก และ โลหะเคลือบเงา
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 3 ลิตร , น้ำเย็น 4.3 ลิตร , ถังสำรอง 6.6 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4‐12 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 70‐85 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี

ขนาดตู้ (กxยxส) 308 x 430 x 1205
น้ำหนัก 30 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : WP‐2200RO

• โครงสร้างใช้พลาสติก และ โลหะเคลือบเงา
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 3 ลิตร , น้ำเย็น 4.3 ลิตร , ถังสำรอง 6.6 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4‐12 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 70‐85 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี

ขนาดตู้ (กxยxส) 308 x 430 x 1205
น้ำหนัก 30 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : JX‐11UF

• โครงสร้างใช้พลาสติก และ โลหะเคลือบเงา
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 2 ลิตร , น้ำเย็น 3.5 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 5‐10 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 80‐95 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์ พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี
 
ขนาดตู้ (กxยxส) 270 x 420 x 1160 mm
น้ำหนัก 19 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : JX‐11RO

• โครงสร้างใช้พลาสติก และ โลหะเคลือบเงา
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 2 ลิตร , นำ้ เย็น 3.5 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 5‐10 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 80‐95 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี
 
ขนาดตู้ (กxยxส) 270 x 420 x 1160 mm
น้ำหนัก 19 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : CC080B‐UF

• โครงสร้างใช้พลาสติก และ โลหะเคลือบเงา
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 5 ลิตร , น้ำเย็น 8 ลิตร , ถังสำรอง 16 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4-7 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 80‐90 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

ขนาดตู้
(กxยxส) 340 x 490 x 1245 mm
น้ำหนัก 20 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : CC080B‐RO

• โครงสร้างใช้พลาสติก และ โลหะเคลือบเงา
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 5 ลิตร , น้ำเย็น 8 ลิตร , ถังสำรอง 16 ลิตร
• อูณหภูมินำ้ เย็นต่ำสุด 4-7 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 80‐90 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

ขนาดตู้ (กxยxส) 340 x 490 x 1245 mm
น้ำหนัก 20 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : CC080W‐UF

• โครงสร้างใช้พลาสติก และ โลหะเคลือบเงา
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 5 ลิตร , น้ำเย็น 8 ลิตร , ถังสำรอง 16 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4-7 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 80‐90 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

ขนาดตู้ (กxยxส) 340 x 490 x 1245 mm
น้ำหนัก 20 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : CC080W‐RO

• โครงสร้างใช้พลาสติก และ โลหะเคลือบเงา
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 5 ลิตร , น้ำเย็น 8 ลิตร , ถังสำรอง 16 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4-7 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 80‐90 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

ขนาดตู้ (กxยxส) 340 x 490 x 1245 mm
น้ำหนัก 20 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : W2‐310L (UF)
 
• โครงสร้างใช้พลาสติก ABS and EGI Steel
• ถังน้ำแสตนเลสเชื่อมด้วยไฟฟ้าปลอดสารตะกั่ว
• น้ำร้อน 2 ลิตร , น้ำเย็น 4.5 ลิตร
• อูณหภูมินำ้ เย็นต่ำสุด 4‐12 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 70‐85 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี
 

ขนาดตู้ 310 x 310 x 1090 (mm.)
น้ำหนัก 30 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : STANDARD DWP-340 (UF)

• ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะเคลือบเงา และ ABS แบบ Z-ZERO ไม่ติดไฟ
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100%
• ถังน้ำเย็นบรรจุได้ 9.8 ลิตร , น้ำร้อน 2 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐาน 5 ขั้นตอน ระบบ UF ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี
• คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง รับประกัน 5 ปี
• Filter Made in Korea รับรองคุณภาพจาก Water Quality Association
ขนาดตู้ 370 x 380 x 1200
น้ำหนัก 32 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : HYUNDAI JULIET (UF)

• ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะเคลือบเงา และ ABS แบบ Z-ZERO ไม่ติดไฟ
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100%
• ถังน้ำเย็นบรรจุได้ 5 ลิตร , น้ำร้อน 4 ลิตร ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 20 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐาน 5 ขั้นตอน ระบบ UF ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี
• Compressor LG Made in Korea รับประกัน 5 ปี
สินค้าได้รับลิขสิทธิ์การออกแบบ
• ผลิตภัณฑ์ (Product Design) จากประเทศเกาหลี
• Filter Made in Korea รับรองคุณภาพจาก Water Quality Association
ขนาดตู้ 370 x 410 x 1300
น้ำหนัก 47 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50-60 Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : HYUNDAI JULIET (RO)

• ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะเคลือบเงา และ ABS แบบ Z-ZERO ไม่ติดไฟ
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100%
• ถังน้ำเย็นบรรจุได้ 5 ลิตร , น้ำร้อน 4 ลิตร ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 20 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐานจากประเทศเกาหลี 5 ขั้นตอน ระบบ RO
• Compressor LG Made in Korea รับประกัน 5 ปี
สินค้าได้รับลิขสิทธิ์การออกแบบ
• ผลิตภัณฑ์ (Product Design) จากประเทศเกาหลี
• Filter Made in Korea รับรองคุณภาพจาก Water Quality Association
ขนาดตู้ 370 x 410 x 1300
น้ำหนัก 47 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50-60 Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : HYUNDAI JULIET (RO+UV)

• ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะเคลือบเงา และ ABS แบบ Z-ZERO ไม่ติดไฟ
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100%
• ถังน้ำเย็นบรรจุได้ 5 ลิตร , น้ำร้อน 4 ลิตร ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 20 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐานจากประเทศเกาหลี 5 ขั้นตอน ระบบ RO + ผ่านระบบ UV
• Compressor LG Made in Korea รับประกัน 5 ปี
สินค้าได้รับลิขสิทธิ์การออกแบบ
• ผลิตภัณฑ์ (Product Design) จากประเทศเกาหลี
• Filter Made in Korea รับรองคุณภาพจาก Water Quality Association
ขนาดตู้ 370 x 410 x 1300
น้ำหนัก 47 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50-60 Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : HYUNDAI POSEIDON (UF)

• ตัวตู้ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100%
• ถังน้ำเย็นบรรจุได้ 10 ลิตร , น้ำร้อน 10 ลิตร ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 45 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐาน 5 ขั้นตอน ระบบ UF ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี
• Compressor LG Made in Korea รับประกัน 5 ปี
สินค้าได้รับลิขสิทธิ์การออกแบบ
• ผลิตภัณฑ์ (Product Design) จากประเทศเกาหลี
• Filter Made in Korea รับรองคุณภาพจาก Water Quality Association
ขนาดตู้ 480 x 480 x 1430
น้ำหนัก 55 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) Model : HYUNDAI POSEIDON (RO)

• ตัวตู้ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100%
• ถังน้ำเย็นบรรจุได้ 10 ลิตร , น้ำร้อน 10 ลิตร ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ 45 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐานจากประเทศเกาหลี 5 ขั้นตอน ระบบ RO
• Compressor LG Made in Korea รับประกัน 5 ปี
สินค้าได้รับลิขสิทธิ์การออกแบบ
• ผลิตภัณฑ์ (Product Design) จากประเทศเกาหลี
• Filter Made in Korea รับรองคุณภาพจาก Water Quality Association
ขนาดตู้ 480 x 480 x 1430
น้ำหนัก 55 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz.

  • 1
  • 2